Disclaimer

Dr. Vinyl heeft de inhoud op deze website met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Tevens kan Dr. Vinyl België ten alle tijden, zonder opgaaf van redenen of kennisgeving de inhoud aanvullen of wijzigen. De informatie verstrekt door Dr. Vinyl is auteursrechtelijk beschermd en mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dr. Vinyl België worden verspreid.

 

Dr. Vinyl België kan er niet voor instaan dat de informatie op www.drvinyl.be geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Dr. Vinyl België sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Dr. Vinyl België, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.drvinyl.be te kunnen raadplegen.

Servicepunten
Dr. Vinyl België

Dr. Vinyl
Antwerpen

Contactpersoon: Anton Pelle Tel: +31(0)6 300 23 153 E-mail: [email protected] Regio: Antwerpen Adres: Bel voor de mogelijkheden van ons mobiele servicepunt

Dr. Vinyl
Brugge

Contactpersoon: Anton Pelle Tel: +31(0)6 300 23 153 E-mail: [email protected] Regio: Brugge Adres: Bel voor de mogelijkheden van ons mobiele servicepunt

Dr. Vinyl
Brussel

Contactpersoon: Anton Pelle Tel: +31(0)6 300 23 153 E-mail: [email protected] Regio: Brussel Adres: Bel voor de mogelijkheden van ons mobiele servicepunt

Dr. Vinyl
Luik/Liège

Contactpersoon: Anton Pelle Tel: +31(0)6 300 23 153 E-mail: [email protected] Regio: Luik/Liège Adres: Bel voor de mogelijkheden van ons mobiele servicepunt